රන්ජන්ගෙන් සුපිරි සත් ක්‍රියාවක්..ලක්ෂ 40 ක සල්ලි දන්සැලක්.(VIDEO)

0

පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රී රංජන් රාමණායක මහතා සුවිශේෂී සත්ක්‍රියාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.එනම් මුදල් අඟ හිඟකම් ඇති ජනතාවට මුදල් ලබාදීමේ සල්ලි දන්සැලක් ඔහු ආරම්භ කර තිබෙනවා.ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ යූටියුබ් නාලිකාවට වීඩියෝවක් ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය කාලය තුළ පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් තමාට ලැබුණු දීමනා ලබා නොගත් බවත් මේ වනවිට තමා කරපු ඉල්ලීමකට අනුව එම මුදල් රුපියල් ලක්ෂ හතලිහක් පමණ එකවර ලැබී ඇති බවත් එම මුදල් ජනතාවට ලබාදීමට තීරණය කළ බව රන්ජන් රාමණායක මහතා පවසනවා.

තමා තනිකඩයෙකු බවත් එම නිසා මේ සත්කාරය කිරීමට කිසිදු බාදාවක් නැති බවත් තමාට මෙතෙක් ලැබුණු සියලු දේවල් ජනතාව නිසා ලැබුණු බවද රන්ජන් රාමණායක මහතා පවසනවා.මුදල් අඟහිඟතාවයන් ඇති අය 0773624927 අංකයෙන් තම ලේකම්වරයාට කතා කර තම ප්‍රශ්නය පවසා මුදල් ලබාගන්නා ලෙසත් මංත්‍රීවරයා සඳහන් කරනවා.

විශේෂයෙන්ම විදේශයන් වල අසරණ වී සිටින ජනතාවට මූලිකත්වය ලබාදෙන බවත්,මෙම කටයුත්ත පූරණ විඝණනයකට යටත්ව ඇති බවත් රන්ජන් රාමණායක මහතා පවසනවා.එම වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here