කොවිඩ් දේහ සමාජ ප්‍රශ්නයක් කරපු එකට රජය වඟකියන්න ඕන – අභයතිස්ස හිමි.

0

කොවිඩ් ආසාදිත දේහ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය සමාජ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්කළේ රජය විසින් බව මහාචාර්ය පුජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පවසති.

උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ ඒ සම්බන්ධ තීරණය කිසිදු අන්තවාදි බලවේගයකට යටත් නොවී ගතයුතු බවය.

“කොරෝනා වෛරසය තාම අපි හඳුනගෙන අවසාන නෑ. කොරෝනා වෛරසයේ හැසිරීම පිළිබඳ විද්‍යාඥයින්ටත් තාම හරියට අවබෝධයක් නෑ. මේක තාම ලෝකයට අලුත් යනුවෙන් ද පුජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් පෙන්වා දුනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here