තව පිරෙව්වොත් මුතුරාජවෙල පුපුරාවි..පුත්තලම දක්වාම විනාශයි – පරිසරවේදීන්

0

මුතුරාජවෙල වගුරු බිම් පරිසර පද්ධතියට දිගින් දිගටම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කර එය පුරවා දැමීමට කටයුතු කළහොත්,වගුරු බිම අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන ගල් අඟුරු තට්ටුව ගිනි ගැනීමට ලක්ව එය පුත්තලම දක්වා පැතිරී යෑම නිසා විශාල හානියක් සිදුවිය හැකි බවට පරිසරවේදීන් කණ්ඩායමක් පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීරට දැනුම්දී ඇත. මුතුරාජවෙල පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර සහ පරිසරවේදීන් කණ්ඩායමක් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.

මුතුරාජවෙල වගුර වසර තිස් දහසක්,හතළිස් දහසක් පමණ පැරණි වේ. එය අතීතයේදී අති විශාල වනාන්තර පද්ධතියකි. ගස් පිටින්ම ගිලා බැසීමට ලක්වීම නිසා වගුර අභ්‍යන්තරයේ අද ඇත්තේ පීට් නමැති ගල් අඟුරු විශේෂයවේ. එම ගත් අඟුරු විශේෂය අධික උෂ්ණත්වයකින්ද යුතුවේ.

වගුර අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණත්වය පිට නොවන්නේ මතු පිට පවතින සිසිල් තත්ත්වය හේතුවෙනි, යන කරුණද එහිදී අනාවරණය විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here