එකම දවසක වව්නියාවේ කෝවිල් හතරක පිංකැට කඩලා.

0

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කෝවිල් හතරක එකම දිනයක පිං කැට කඩා මුදල් රැගෙන ගොස් ඇති බවට වවුනියාව පොලිසිය වෙත පෙරේදා (5 වැනිදා) පැමිණිලි ලැබී ඇති බව වවුනියාව පොලිසිය පැවසීය.

පොලිසිය පැවසුවේ වවුනියාව කන්දපුරම් ගණදෙවි කෝවිල, කන්දපුරම් අම්මාන් කෝවිල, තවසිකුලම වෛරවර් ​කෝවිල සහ පෝන්නාවරසන්කුලම ගණදෙවි කෝවිල එලෙස කිසියම් කණ්ඩායමක් විසින් කඩා දමා පිං කැටවල තිබූ මුදල් හා කෝවිල්වල පැවැති වටිනා භාණ්ඩ රැසක් සොරාගෙන ගොස් ඇති බවයි.

කිසියම් කණ්ඩායමක් සැලසුම් සහගතව පැමිණ, වසා තිබුණු කෝවිල්වල දොරවල් කඩා කෝවිල්වලට ඇතුළුවී ඇතැයි පොලිසිය කීවේය. වවුනියාව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.

මාධව කුලසූරිය – වව්නියාව ( අරුණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here