දෙරණ මහින්ද,නාමල් දෙන්නම එක්ක තරහයි..ඒක ජන නෙමේ ජඩ මාධ්‍යක්..මහින්දගෙ හඩින් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර කතාකරයි ( VIDEO )

0

දෙරණ මාධ්‍ය ජන මාධ්‍යක් නොව ජඩ මාධ්‍යක් බව ප්‍රවීණ ජෝතීෂ්‍යවේදී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

පසුගිය දිනෙක දෙරණ මාධ්‍යයේ විකාශය වූ සංවාදයකදී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා කළ ප්‍රකාශයක් සමාජයේ දැඩි කතාබහට ලක්විය.නමුත් එහිදී දෙරණ මාධ්‍ය තම සංවාදය විකෘති කළ බවත් ඔහු පවසා සිටිනවා.

දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිවරයාට අයත් ව්‍යාපාරයක් ඔහු ලබාගෙන ඇත්තේ ව්‍යාජව බවත් ඒ බව ඔප්පු කිරීමට තමා සතුව සියලු සාක්ෂි ඇති බවත් ජෝතීෂ්‍යවේදී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.එම වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here