තවත් යුක්‍රේන සංචාරකයින් 165 මත්තලින් දිවයිනට

0

යුක්‍රේනයේ සිට පැමිණි තවත් සංචාරකයින් 165 දෙනෙකු මත්තල ගුවන්තොටුපළෙන් අද දිවයිනට පැමිණ තියෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here