රුසියාවේ නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් තුනක් බාල සමාඟමකට වැඩි මිලට අලුත්වැඩියාවට

0

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් රුසියාවේ නිෂ්පාදිත එම්.අයි. 24 ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් තුනක් සම්පූර්ණයෙන් අලුත්වැඩියාවට හා ගුවන් කාලය වැඩිකිරීමට 2015 වර්ෂයේ දී විවෘත කළ යල්පැනගිය ටෙන්ඩරයකට සුදුසුකම් නොමැති සමාගමකට ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තාවේ.

AHQ/15/FR/M24/1007 SA H 621, 623 හා 628 යන ටෙන්ඩර් අංක යටතේ අලුත්වැඩියාවට සූදානම් වූ හෙලිකොප්ටර්වලින් එකක් සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 5.4ක් වැය වන බවට වාර්තාවේ.

එසේ එම ටෙන්ඩරයට 2015දී ඉදිරිපත් වූ යුක්රේන හා බෙලරුස් සමාගම් දෙකෙන් බෙලරුසයේ Plant ARP 558 Belarus සමාගමට එම ටෙන්ඩරය ලබා දීමට නියමිතය. කෙසේ වෙතත් එම සමාගමට MIL Pesiqn Bureau සහතිකය නොමැති බවට වාර්තාවේ.

එසේ එම ටෙන්ඩරයට 2015දී ඉදිරිපත් වූ යුක්රේන හා බෙලරුස් සමාගම් දෙකෙන් බෙලරුසයේ Plant ARP 558 Belarus සමාගමට එම ටෙන්ඩරය ලබා දීමට නියමිතය. කෙසේ වෙතත් එම සමාගමට MIL Pesiqn Bureau සහතිකය නොමැති බවට වාර්තාවේ.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර රුසියාවෙන් පැමිණ අදාළ හෙලිකොප්ටර් යානා තුනේ ගුවන් කාලය පරීක්ෂා කර වසර හතරකට ගුවන් කාලය සහතික කර තිබේ. එම තත්ත්වයන් මත සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවක් සඳහා ඒ තරම් විශාල මුදලක් වැය කරමින් යල්පැනගිය ටෙන්ඩරයකට අදාළ අලුත්වැඩියාවට ලබා දීමට සැලසුම්කර ඇති බව ගුවන් හමුදා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

එහෙත් එම මුදලින් පාවිච්චි කළ හොඳ තත්ත්වයේ ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටරයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇති බව වාර්තාවේ.

( ARUNA )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here