වසර එකහමාරක ඉදල පරිගණක 300ක් නැතුව රේගුව අකාර්යක්ෂම වෙලා.

0

රේගුවේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වසර එකහමාරක කාලයක් තිස්සේ පරිගණක 300ක් පමණ ඉල්ලා ඇතත්, එම පරිගණක මෙතෙක් ලැබී නැති බව රේගු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සම ලේකම් සුදත් ද සිල්වා පැවසුවේය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සෑම අංශයක් සඳහාම පරිගණකවල අඩුවක් පවතින බවද ඔහු කීවේය. රේගු පරිගණක පද්ධතිය සමග රජයේ සියලු ආයතනවල පරිගණක පද්ධතිය සම්බන්ධ කරන්නේ නම් රේගුවේ කටයුතු කාර්යක්ෂම වන බවත්, ආනයන පාලකවරයා සිය ලියවිලි ඔන්ලයින් හරහා එවීමට තවමත් අපොහොසත් වී ඇතැයි ද සම ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

රේගුවේ පරිගණක පද්ධතිය වේගවත් වුවත් ඊට සමානව කටයුතු කිරීමට රජයේ ආයතනවල පරිගණක පද්ධති තාක්ෂණිකව වැඩි දියුණු නොමැති බවද රේගු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ සංගමය කියයි. ප්‍රමාණවත් පරිදි පරිගණක නොමැතිවීම නිසා රේගුවේ ඇතැම් කටයුතු ප්‍රමාද වන බවද සමලේකම්වරයා පවසයි.

සාලිය කුමාර ගුණසේකර ( අරුණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here