දේවානි මීඩියා ෂෝ දමා කොහෙවත් නෑ කියූ ශාඛය තවත් තැන්වලින් හමුවේ

0

ලෝකයටම ඇත්තේ එකම ශාකයක් යැයි කියූ කෲඩියා සෙලනිකා ශාකය තවත් තැන් කිහිපයක ඇති බවට ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව හා පේරාදෙණිය රාජකීය උද්‍යානය තහවුරු කර ඇත.මීට ප්‍රථම එම ශාකය ඇත්තේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පලමු කොටසේ දාරළුව දුම්රිය ස්ථානය අසල පමණක් බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනු අතර දේවානි ජයතිලක මහත්මිය එක බේරා ගැනීමට තනි සටනක නිරත වන බවද ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

දේවානි ජයතිලක නම් වූ එම වන අඩවි නිලධාරිනිය තනි සටනක නිරත වන බවට මධ්‍ය ආයතන අල්ලාගෙන බොරු මාධ්‍ය සංදර්ශනයක නිරත වන බවද උද්භිත විද්‍යාඥයින් පවසති.

මෙහිදී ගහ රැක ගැනීමට තනි සටන් අවශ්‍ය නැති බවත් පරිසර අමාත්‍යාංශය මෙන්ම රජයද මෙම ශාඛය රැක ගැනීමට උනන්දු වන බවත් තවත් ශාඛයන් ඇති බවත් උද්භිත විද්‍යාඥයින් පවසති. එම නිසා මාධ්‍ය සංදර්ශන නොකර මෙම ශාඛය ඇති නිශ්චිත ස්ථාන හරියටම හදුනා නොගෙන ජනතාව නොමග නොයවන ලෙස උද්භිත විද්‍යාඥයින් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here