ලොවටම එකක් බව කියූ කෲඩියා සෙලෙනිකා තවත් ශාකයක් හමුවෙයි ( VIDEO )

0

ගම්පහ දාරලුව ප්‍රදේශයේ තිබෙන කෲඩියා සෙලෙනිකා ගසට සමාන තවත් ගසක් ගම්පහ මගලේගොඩ ප්‍රදේශයේද තිබෙන බව ප්‍රදේශවාසින් පවසනවා.

ප්‍රධාන ගසට අමතරව තවත් පැල 10ක් පමණ ද ගස අවට දැකිය හැකියි.

දාරලුව ප්‍රදේශයෙන් මීට පෙර වාර්තා වූ කෲඩියා සෙලෙනිකා හෙවත් පඬුකරද ගස ලෝකයේ ඉතිරිව ඇති එකම ගස බව මීට පෙර ප්‍රකාශ වුණා.

ඒ අනුව එම ගස රැකදෙන ලෙස විවිද පාර්ශව ඉල්ලා සිටි අතර, භික්‍ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් එම ගස සාංගික කිරීමට ද පියවර ගත්තා.

ඒ අනුව අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වලට බාධාවක් නොවන පරිදි ගස ඉවත් කිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ව සිටි පිරිසද එම කටයුත්තෙන් ඉවත් වුණා.

මේ අතර, අද හමු වූ ගස ද එම වර්ගයටම අයත් බව පැවසීමත් සමඟ වනජීවී නිලධාරින් ද එම ගස පරීක්‍ෂාවට ලක් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here