පාඩම් විභාග අහෝ­සියි..පෙළ පොත වෙනු­වට වැඩ පොතක් එයි..සා.පෙළ සහ උ.පෙළ විභාග වෙනු­වට වැඩ පොත.

0

පාසල් පෙළ පොත් පාඩම් විභාග ක්‍රමය සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම අහෝසි කිරී­මට කට­යුතු යොදා ඇතැයි අධ්‍යා­පන ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ, විවෘත විශ්ව­වි­ද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යා­පන රාජ්‍ය ලේකම් ආචාර්ය උපාලි සේදර සිළු­මි­ණට පැවැ­සීය.

ඒ අනුව 2023 වසරේ සිට සිසුන්ට පෙළ පොත් භාවි­ත­යෙන් විභා­ග­ව­ලට මුහුණ දීමට සිදු නොවන බවත් සිසුන්ට පෙළ පොත වෙනු­වට වැඩ පොතක් හඳුන්වා දීමට කට­යුතු කරන බවත් ලේක­ම්ව­රයා කීය

නව ක්‍රම­යට අනුව 2023 වස­රේ­දීම අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ගය වැඩ පොතට අනුව පැවැ­ත්වෙන අතර 2025 වසරේ සිට අ.පො.ස උසස් පෙළ විභා­ග­යත් සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම පෙළ­පො­තින් ඉවත් කර වැඩ පොතට අනුව පැවැ­ත්වෙන බවද ලේක­ම්ව­රයා පැව­සීය.

මෙම අධ්‍යා­පන ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ ක්‍රියා­ව­ලිය දැන­ට­මත් ආරම්භ කර ඇති බවත් සිසුන්ට පෙළ පොත හා විභාග මූලික අධ්‍යා­පන ක්‍රමය වෙනු­වට දැනුම භාවි­ත­යෙන් කුස­ලතා වර්ධ­නය (Performance Test ) කළ හැකි ක්‍රම­වේ­ද­ය­කට අනුව ඉදි­රි­යේදී පරී­ක්ෂණ පැවැ­ත්වෙන බවද ඔහු පැව­සීය. එහිදී සිසුන්ට පරී­ක්ෂ­ණ­යන්ට අදාළ සම්මාන (Credit System) ලබා දීමේ ක්‍රම­යක්ද ආරම්භ කිරී­මට සැල­සුම් කර ඇති බවද ඔහු කීවේය. ඒ අනුව නව වැඩ පොත ආර­ම්භ­යේදී 1,2 ශ්‍රේණි සඳ­හාත් ඉන්ප­සුව 6 සිට 10 ශ්‍රේණි සඳ­හාත් හඳුන්වා දෙනු ඇත.

අදාළ වැඩ පොතට අනුව වාර 3 සඳහා වැඩ පොත් තුනක් ලබා දෙනු ඇත.

මේ වසරේ සිට තෝරා­ගත් පාසල් 10ක නියමු ව්‍යාපෘ­ති­යක් ලෙස මෙම වැඩ සට­හන ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට අපේ­ක්ෂිත අතර ඌව, සබ­ර­ග­මුව, මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යා­පන බල­ධා­රීන් දැනු­වත් කිරී­මද මේ වන විට අව­සන්ව කර ඇති බවත්, මාර්තු මස මැද සතිය වන විට පළාත් 9 ම අදාළ ක්‍රියා­ව­ලිය පිළි­බ­ඳව දැනු­වත් කිරීමේ කට­යුතු අව­සන් වන බවත් ලේක­ම්ව­රයා පැවැ­සීය.

මේ අතර අධ්‍යා­පන ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ යටතේ ජාතික පාසල් 1169ක් අලු­තින් ආරම්භ කිරී­මට සුදා­නම් වන අතර එම පාසල් ඉදි­වී­මෙන් අන­තු­රුව ශිෂ්‍යත්ව විභාග ක්‍රම­යේද පැහැ­දිලි වෙන­සක් සිදු­විය හැකි බව රාජ්‍ය ලේකම් උපාලි සේදර සිළු­මි­ණට පැවැ­සීය. මෙම ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ යටතේ ක්‍රීඩා විෂය අනි­වාර්ය අංග­යක් වන අතර මේ සිය­ල්ලේම අර­මුණ විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යෙන් මේ වන විට සිසුන් පත්ව ඇති ආත­තිය අවම කිරීම බව ඔහු වැඩි­දු­ර­ටත් කීය.

( සුභා­ෂිණි ජය­රත්න – සිළුමිණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here