චතුර කතාවෙන් රටක් ඇන්දූ හිතුමතේ ජීවිතේ ඇත්ත හෙළිවේ…නැඟණියත් හමුවේ ( VIDEO )

0

හිතුමතේ ජීවිතේ කිව්ව ගමන් අද වනවිට නොදන්න කෙනෙක් නෑ.නමුත් අද වනවිට හිතුමතේ ජීවිතේ නමින් හැදින්වෙ ඔහු මෙතුවක් කල් කර ඇත්තේ බොරුවක් බව නෙත් එෆ්.එම් බැලුම්ගල වෙතින් අනාවරණය කර තිබෙනවා.එම වීඩියෝව පහතින්,

හිතුමතේ ජීවිතේගේ මියගියා යැයි කියූ නැඟණියත් හමුවේ.එම වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here