ලෝකෙන්ම අලි මරණ වැඩිම රට ශ්‍රී ලංකාව.

0

අලි මිනිස් ගැටුම හේතු­වෙන් 2019 වස­රේදී මිනිස් ජීවිත 122ක් හා අලි ඇතුන් 407ක් අහි­මිව ඇති බවද මෙහිදී අනා­ව­ර­ණය වී තිබෙන අතර අලි මිනිස් ගැටුම පිළි­බඳ වූ විශේෂ විග­ණන වාර්තා­ව­කින් මේ කරුණු හෙළි කර ගෙන තිබේ.

අලි මිනිස් ගැටුම හේතු­වෙන් ලෝකයේ වැඩි­යෙන්ම අලි මරණ වන රට ශ්‍රී ලංකාව බව පසු­ගිය දෙසැ­ම්බර් 9 වැනිදා පාර්ලි­මේ­න්තු­වේදී පැවැති කෝපා කමි­ටු­වේදී අනා­ව­ර­ණය වී තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here