ටෙලිකොම් ආයතනය නොමිලේ කර දෙන්නම් කියද්දිත් දුම්රිය ටිකට් මුද්‍රණය , මිලියන ගානක මුදලකට චීනයටම බාර දෙයි.

0

දුම්රිය ටිකට්පත නොමිලේම මුද්‍රණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය කැමැත්ත පලකර තිබියදී පවා ඉහළ මුදලකට එම අවස්ථාව චීනයට ලබා දී ඇති බවට චෝදනා නැගෙනවා.

එම නිසා ඩොලර් මිලියන 22 ක මුදලක් අපතේ යන බවයි දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය පොරොන්දු වී ඇත්තේ මූලික වියදමකින් තොරව පසුව ටිකට් පතෙන් යම් මුදලක් ගෙවීමේ ක්‍රමයකට වන අතර එවන් තත්වයක් තුල පවා මෙම අවස්ථාව චීනයට ලබා දීම පිළිබඳව එහි සේවකයින් සිය විරෝධය පලකර සිටිනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here