අපි හදන්න ඕන කොරෝනා ආර්ථිකයක්..ඒකට නිවාඩු දවස්වල බයිසිකලෙන් යන්න.

0

කොරෝනා වසං­ග­තය පැතිරී යාමේදී ශ්‍රී ලංකාව පළමු රැල්ල හොඳින් පාල­නය කර­නවා. එහෙත් දෙවන රැල්ල පාල­න­යෙන් ගිලිහී යනවා. ඔබ ‍වහන්සේ එය දකින්නේ කෙසේද?

ඇත්ත­ටම මුල් ම කො‍රෝනා රැල්ල අපි රටක් හැටි­යට ඉතා­මත්ම හොඳින් පාල­නය කරනු ලැබුවා.අපට ආපු දෙවන රැල්ල අවා­ස­නා­වන්ත ලෙස අපිට නිසි ආකා­ර­යට පාල­නය කර ගැනී­මට නොහැ­කිව අපෙන් ගිලිහී ගියා. ජන­තාව අතර සම­හර පිරිස් මේක ගණන් ගන්නේ නැති තත්ත්ව­ය­කට පත් වුණා. ජන­තා­ව­ගෙන් වැඩි පිරි­සක් මේ සඳහා දැන­ට­මත් සහය ලබා­දෙ­නවා.

මෙය අපි ලොකු ප්‍රශ්න­යක් කර­ගත යුතු නැහැ කියන එකයි මම කියන්නේ‍. මොකද අපි මේ රෝගී තත්ත්වය පාල­නය කිරීම සඳහා හැසි­රිය යුතු ආකා­රය දන්නවා. අපි අපගේ ක්‍රම­යන් සියල්ල වෙනස් කළ යුතුයි. අධ්‍යා­පන ක්‍රමය, ආර්ථි­කය, සමා­ජය වෙනස් කරලා අපි හදන්න ඕන කොරෝනා ආර්ථි­ක­යක්.
වැඩිය ඇවි­දින්නේ නැතිව එම සීමාව තුළම තමන්ගේ සම්පත් උප­යෝගි කර­ගෙන නිෂ්පා­ද­න­යන් ඇති කිරීම, කොරෝනා ආර්ථි­ක­යක් කියන තැනට අපි අනු­ව­ර්ත­නය විය යුතුයි.

උදා­හ­ර­ණ­යක් ලෙස ගත­හොත් සෙන­සු­රාදා, ඉරිදා සහ පෝය දවස අපිට පුළු­වන් පාපැදි උප­යෝගි කර­ගෙන කිලෝ­මී­ටර් දහ­යක් පහ­ළො­වක් ගමන් කරන්න.

සිළුමිණ පුවත්පතේ පළවූ ලිපියක උපුටාගැනීමක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here