ජපානෙන් ගලවපු ‘මොන‌ෝ රේල්’ චීනෙට! ඩොලර් මිලියන 180ක ලෝන් එකක් සම්මතයි

0

ජපානය විසින් ඉදිකරමින් සිටියදී ආණ්ඩුව විසින් අත්හිටුවනු ලැබූ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය යළි ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා දීමට චීනය එකගතාව පළ කොට තිබේ.

ඒ අනුව චීනයේ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ආයතනය විසින් ඩොලර් මිලියන 180ක ණයක් ලබා දීමට හැකි බව චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති පාලිත කොහොන මහතා හට දැනුම් දී ඇත.

මේ බව කොහොන මහතා එදිනම ෆැක්ස් මගින් ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා වෙත සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා වෙත දැනුම් දී තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියට ඩොලර් බිලියන 4ක් පමණ වැය වනු ඇති බවට ගණන් බලා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here