ගණිත-විද්‍යා-ඉංග්‍රීසි – පරිගණක ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට වහාම අයැදුම්පත් කැඳවන්න

0

දීර්ඝ කාලයක සිට පාසල්වල පවතින ගණිත, විද්‍යා, ඉංග්‍රීසි සහ පරිගණක තාක්ෂණ ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට වහාම අයැදුම්පත් කැඳවන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේ ය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ බව සඳහන් කළේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල කිවුලේකඩවල ගම්මානයේ පෙරේදා (27 වැනිදා) පැවති 12 වන ‘ගම සමග පිළිසඳර’ වැඩසටහනේදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here