කෝටි ගණන් වටින වාහන අතහැරල…වහාම හදල වැඩට ගන්න..ඇමති ජොනී නිළධාරීන්ට තදින් කියයි

0

මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අලුත්වැඩියා කර භාවිතා කළ හැකි තත්ත්වයේ කාර්, කැබ් රථ, ජීප් රථ, එක්ස්කැවේටර්, ඩෝසර් ඇතුළු රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා රථ වාහන 100 ක් සහ මාර්ග ඉදිකරීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍ර සූත්‍ර 40 ක් පමණ දිවයින පුරා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල පෙරමුසු අංගන සහ වැඩ ඒකක වල අතහැර දමා ඇති බව ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවල දී තමන්හට දැකගන්නට හැකි වූ බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

එම වාහන සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සියල්ල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අඟුලාන වැඩ ඒකකය වෙත ගෙන්වාගෙන ඒවා කඩිනමින් අලුත්වැඩියා කර නැවත මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට යෙදෙවීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා විසින් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම මගනැගුම යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගමට අයත් වැඩ බිම් කිහිපයක මෙසේ අතහැර දමා තිබූ වාහන සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තමාගේ නියමයෙන් පසුව අලුත්වැඩියා කොට මේ වන විට මාර්ග ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලිය සදහා යොදා ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කලේය.

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය සීමා කර ඇති අවධියක භාවිතයට ගත හැකි වාහන දිරාපත්වීමට ඉඩ ලබා දී තිබීම ජාතික අපරාධයක් බව සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ වාහන වල ඇති අඩුපාඩු සොයා බලා ඒවාට අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ යාන්ත්‍රිකගේ මූලීකත්වයෙන් යුතු තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කරන ලෙසට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. එමෙන්ම මෙම යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා වාහනවල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ තාක්ෂණික වාර්තාවක් දෙසතියක් ඇතුළත තමන් වෙත ලබා දෙන ලෙසට තාක්ෂණික කමිටුවට උපදෙස් දෙන ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට නියෝග කරන ලදී.

අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් සහ නියෝග ලබා දෙන ලද්දේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සහ 2021 වර්ෂයේ දී සපුරාගත යුතු ඉලක්කයන් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී 2021.03.03 වන අද දින පැවති අවස්ථාවේ දී.

මාධ්‍ය ඒකකය
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here