දහඩිය ගඳ නිසා මහජන දිනය මඟහරින සභාපතිවරු

0

සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලට පත්කර සිටින සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් බොහොමයක් දෙනා දේශපාලන අධිකාරිය සමග කටයුතු නොකිරීම නිසා ඒ පිළිබඳව ඇමැතිවරුන් කිහිප දෙනකු ජනාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කර තිබේ. විෂය භාර ඇමැතිවරයා සමග සුහදව කටයුතු නොකර, ඇමැතිවරයා ගන්නා තීන්දු තීරණ, උපදෙස් නොසලකා හරිමින් කටයුතු කිරීම නිසා සිය සේවාවන් නිසි පරිදි කරගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බව එම ඇමැතිවරුන් පෙන්වා දී තිබේ.

මින් ඇතැම් සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් බොහෝමයක් අදාළ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් දැනුමක්වත් නොමැති අය බව සඳහන් වේ.

මහජන දිනය පවත්වන ලෙසට එක්තරා ඇමැතිවරයකු සභාපතිවරයාට දැනුම් දුන් පසුව එම සභාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ ‘‘අනේ, මට ඔය දාඩිය ගඳ උහුලන්න බෑ’’ යනුවෙනි. නව ආණ්ඩුව බලයට පත්වූ පසු සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් තෝරාගනු ලැබුවේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යොමුකළ කමිටුවක් මගිනි.

චමින්ද සේනාරත්න (අරුණ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here