බිරිද ගැන චෝදනාවලට සංඟා උත්තර බදී.

0

තමා හා බිරිය සම්බන්ධ පුවතක් අන්තර් ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වෙමින් පවතින පුවත අසත්‍ය පුවතක් බවත ඒ සම්බන්ධයෙන් සෑබෑ තොරතුරු ඉදිරියේදී හෙළි කරන බව කුමාර් සංග්ගකාර කියා සිටී.

එම ෆේස්බුක් සටහන පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here