පළාත් සභා වෙනුවට දෙවැනි සභා ක්‍රමයක්..ශ්‍රීලනිපයෙන් යෝජනාවක්.

0

පළාත් සභා වෙනුවට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක දෙවැනි සභා ක්‍රමයක් යෝජනා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සැලසුම් කර තිබේ.

මෙවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පක්ෂය සාකච්ඡා කර ඇත්තේ පළාත් සභා ක්‍රමය යටතේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම සාධාරණ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේය යන පදනම මතය. මෙම ක්‍රමය මගින් සියලු දිස්ත්‍රික්කයන්ට සාධාරණයක් ඉටු වනු ඇත යන්න පක්ෂයේ අදහස වී තිබේ.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා පත් කර ඇති විද්වත් කමිටුවටය. ඉහත යෝජනාව ද ඇතුළත්ව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමට අදාළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ යෝජනාවලිය ඉදිරි සතිය ඇතුළත මෙම කමිටුවට භාර දීමට නියමිතය.

ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කර තිබෙන එම කමිටුව සාමාජිකයන් නව දෙනකුගෙන් සමන්විතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here