පොතේ තිබූ රුපියල් විසිදහස අයිතිකරුට භාරදුන් පිනෙන් ඉබ්බාගමුවේ දෝණිගේ පියාගේ දෑස් සුවපත්වූ කතාව (VIDEO)

0

තමන්ට පාසලෙන් ලැබුණු පොතක් ඇතුලෙ තිබුණු රුපියල් 20000 ක මුදලක් නැවත ලබාදුන් අඟහිඟකම් කොතෙක් තිබුණත් මනුස්සකම් වලින් පිරුණු ඉබ්බාගමුවේ දීප්ති සුභාෂිනී පුංචි දියණියගේ මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාව මුලු රටක ඇගයීමට පාත්‍ර උනා.

එම ක්‍රියාවත් සමඟ එම දියණියේ පියාගේ දෑස්ද මීට වසර හයකට පෙර නොපෙනී ගොස් ඇති බව අනාවරණය උනා.

මෙම දැරියේ එම සත්ක්‍රියාව නිසාම සුවනෙත අක්ෂි රෝහලේ කාර්‍යමංඩලය විසින් ඇයගේ පියාගේ දෑස්වලට යලි පෙනීම ලබාදෙන්න පො‍රොන්දු වෙලා තිබුණා..කිව්ව විදියටම මේ වෙද්දි එම සත්ක්‍රියාවේ පින් මහිමයෙන් ඇයගේ පියගේ දෑස්වලට පෙනීම ලැබිල.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here