මහබැංකු වංචාව නරක හිතින් කරපු එකක්..සීනි වංචාව හොද හිතින් උන එකක්.( VIDEO )

0

සීනි බද්ද අඩු කිරීම නිසා රටට පාඩුවක් සිදුවී ඇති බව පිළිගන්නා නමුත් එලෙස පාඩුවක් සිදුවූයේ ජනතාවට සහන සැලසීමේ හොද හිතින් කරපු දෙයක් නිසා බවත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.එමෙන්ම යළිත් මෙවන් පාඩු නොවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතු බවද මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.

රුපියල් බිලියන 15.9 ක මෙම පාඩුව කිසිසේත්ම මහ බැංකුව බැඳුම්කර සිදුවීමට සමාන නොකළ යුතු බවත් සීනි බදු වංචාව සිදුවූයේ ජනතාවට සහන සැලසීමට ගත් තීන්දුවක් නිසා බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා.

එම වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here