දුරකථන ඇමතුම් 185ක් දුන්නත් ඉසුරුපාය නිදි..186 වන ඇමතුමට නිලධාරිනියගෙන් පිළිතුරු.

0

සිසුවියකගේ හදිසි අවශ්‍යතාවක් පිළිබඳව තොරතුරක් දැන ගැනීම සඳහා බත්තරමුල්ල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට (ඉසුරුපායට) දුරකතන ඇමතුම් එකසිය අසුපහක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එකසිය අසු හයවන දුරකතන ඇමතුම මගින් පිළිතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබීමේ අපුරු පුවතක් අනුරාධපුරයෙන් අනාවරණය වෙයි.

ඊයේ (12 දා) පෙරවරුවේ සිට ශිෂ්‍යාවක විසින් හදිසි අවශ්‍යතාවක් සඳහා දුරකථනයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර ඇත. අදාළ අංශ සම්බන්ධ කරගැනීම සඳහා එදින පෙරවරු නවයේ සිට ඇමතුම් ලබා ගත් අතර එම දුරකථන නාදවුවද රිසිවරය එසවීමට කිසිවකුත් ඉදිරිපත් වී නැත.

මෙම ශිෂ්‍යාව දුරකථන තුනක් මගින් මෙසේ වරින් වර දුරකතන ඇමතුම් ලබා ගෙන තිබේ. ඉතා හදිසිම අවශ්‍යතාවක් නිසා උත්සාහය අතනොහැරි ඇය පස්වරු 1.30 වන විට දුරකතන ඇමතුම් 185 ක් ගෙන තිබුණි.එම සෑම අවස්ථාවකම දුරකතන නාද වීමද සුපුරුදු පරිදි සිදු වුවද පිළිතුරු දීමට කිසිවකුත් ඉදිරිපත් පත් වී නැත. පසුව ලබා ගත් 186 වන දුරකතන ඇමතුමට නිලධාරීනියක් විසින් පිළිතුරු ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම වන්නේ කවදා දැයි ඔවුහු ප‍්‍රශ්න කරති.

(දිවයින)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here