හෙජින් ගිවිසුමෙන් සංස්‌ථාවට රු කෝටි 1364 ක පාඩුවක්

0

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ඉදිරි සුරැුකුම් ගනුදෙනුව (හෙජින්) හේතුවෙන් 2019 වර්ෂය වනවිට රුපියල් කෝටි 1364කට අධික (මිලියන 13,641) පාඩුවක් සිදුවී ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් නිකුත්කොට ඇති 2019 වර්ෂයට අදාළ විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

හෙජින් ගනුදෙනුවලට අනුව වාණිජ බැංකු කහිපයක් සමග එළැඹ තිබූ ඉදිරි ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් බේරුම් ක‍්‍රියාවලියේ පාර්ශ්වයක් වශයෙන් සංස්ථාව කැඳවා තිබුණි. පාර්ශ්ව අතර එළැඹ තිබූ බේරුම් කිරීමේ ඔප්පු යටතේ ඩොලර් මිලියන 60 ක් ස්ටෑන්ඩට් චාටඞ් බැංකුවට 2013 වර්ෂයේදී ජුනි 03 වැනි දින ගෙවා තිබුණි. ඩොලර් මිලියන 27 ක් ඩොයිෂ් බැංකුවට 2016 අගෝස්තු 04 වැනි දින ගෙවා තිබුණි. ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව 2019 වර්ෂය වනවිට මෙම ගනුදෙනුව හේතුවෙන් සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 13,641ක පාඩුවක් ලබා ඇති බව විගණන වාර්තාවේ දැක්වේ.

සංස්ථාවේ හෙජින් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නීති වියදම් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 941.2 ක් වැයකොට තිබුණි. ඉන් මිලියන 370.6 ක් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දරා තිබූ අතර රුපියල් මිලියන 567 ක් 2011 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ සංස්ථාව විසින් මහ බැංකුවට ප‍්‍රතිපූරණය කර නොතිබුණි. කෙසේ වුවද 2019 වර්ෂය අවසන් වනවිටත් රුපියල් මිලියන 3.1ක් සංස්ථාව විසින් ් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වනවිටත් ප‍්‍රතිපූරණය කර නොතිබූ බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට එරෙහිව ඩොලර් මිලියන 8.6 ක අයිතියක් සඳහා කොමර්ෂල් බැංකව විසින් කොළඹ ඉහළ වාණිජ අධිකරණයේ නඩුවක් පවරා තිබෙන අතර එම නඩුව 2019 වර්ෂය අවන් වනවිට විභාග වෙමින් තිබූ බව විගණන වාර්තාවේ දැක්වේ.

ලලිත් චාමින්ද සහ එස්. කේ. කළුආරච්චි – ගාල්ල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here