හදවතේ පාලම් තේමාව යටතේ ග්‍රාමීය පාලම් දහසක්..ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු.

0

ඒදඬු, වැල් පාලම්, කුඩා පාලම් වෙනුවට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකරනු ලබයි. මෙම වසර තුළ ග්‍රාමීය පාලම් 1000 ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2021 අයවැය තුළින් රු. බිලියන 9.5ක මුදලක් වෙන් කර ඇත. ග්‍රාමීය මාර්ග ජාලය හා බැදුණු මෙම පාලම් පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමේ දී ගමත් නගරයත් යා කරමින් අවම පිරිවැයක් යටතේ කෙටි කාලයක් තුළ මෙම පාලම් නිම කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි.

භාවිතයෙන් ඉවත්කරන ලද විදුලි කණු රේල් පීලි ඇතුළු අමුද්‍රව්‍ය භාවිතාකොට ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඇති ඒදඬු, වැල් පාලම්, කුඩා පාලම් සඳහා විසඳුමක් ලෙස අඩුවියදම් කුඩා පාලම් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉදිකරනු ලබයි. මෙම පාලම්වල ඉදිකිරීම් කටයුතු රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව මගින් සිදුකරනු ලබයි. ගමට පාලමක් නොමැතිකම, තිබෙන පාලම් අබලන් තත්ත්වයේ පැවතීම වැනි දුෂ්කරතාවයන් රැසකට ග්‍රාමීය ජනතාව මුහුණපාන අතර ලැබෙන ජනතා ඉල්ලීම්වලට මුල්තැන දෙමින් මෙම පාලම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

දිවයින පුරා දැනට ඉදිකර ඇති ග්‍රාමීය පාලම් අතරින් අලුත්වැඩියා කළ යුතු තත්ත්වයේ පවතින සහ භාවිතයට ගත නොහැකි ලෙස හෝ අවදානම් තත්වයේ පවතින පාලම් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නවීකරණය කරේ. එමෙන්ම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හෝ වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් ගලවා ඉවත්කරන පාලම්වල කොටස් උපයෝගීකර ගනිමින් අවශ්‍ය පරිදි කුඩා පාලම් ඉදිකිරීම් කෙරෙහි ද මෙහි දී අවධානය යොමුවේ.

යටිතල පහසුකම් නැංවීම හා සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පිටුබලය ලබා දීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙන බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති මාලාව ක්‍රියාත්මක කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් ආර්ථික පුනර්ජනනීය හා ධරිද්‍රතාව පිටුදැකීම සඳහා වන ජනාධිපති විශේෂකාර්ය බලකා ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ සහ ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මැතිතුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම වැඩසටහන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

මාධ්‍ය ඒකකය
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here