මාර්ග දෙපස පැළ දස ලක්ෂයක් ව්‍යාපෘතිය කැස්බෑවෙන් අරඹයි.

0

මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව සංවර්ධනය කෙරෙන මාර්ග වල ඉදිකිරීම් පරිසරය රැකෙන පරිදි සිදුකිරීම මූලික අරමුණයි.

රට හදන සෞභාග්‍යයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව තිරසාර පරිසර කලමණාකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණෙන් “හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක්” තේමාව කරගනිමින් රට පුරා මාර්ග දෙපස පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ හරිත ව්‍යාපෘතිය කොළඹ-හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කැස්බෑව පොකුණුවිට කොටසින් ආරම්භ කෙරෙයි.

ඒ ඒ පළාතට ආවේණික මාර්ග දෙපස සිටුවීම සඳහා වඩාත් ගැලපෙන ශාක ප්‍රභේදයන් හඳුනාගෙන ඒවා මාර්ග දෙපස සිටුවීමට තීරණය කෙරිනි. විශේෂයෙන්ම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේදී පරිසරයට ප්‍රමුඛස්ථානයක් දීම මෙම හරිත වැඩසටහනේ මූලික හරයයි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන පැල වර්ග 75000 ක් පමණ මේ වන විටත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ගලගෙදර, කඩුවෙල, දොඩංගොඩ, මීගම, උඩුකාව, අපරැක්ක, සූරියවැව යන පැල තවාන් වල සූදානම් කර ඇත. මේ යටතේ මී, කොහොඹ, හල්මිල්ල, කුඹුක්, පලු, වීර වැනි වටිනා ශාක වර්ග සිටුවීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here