අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ඇද වැටෙයි. (VIDEO)

0

ජනාධිපතිවරයා එයාර් ෆොස් වන් ගුවන් යානයට ගොඩවීම සඳහා තරප්පු පෙළ නගිමින් සිටියදී අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් අවස්ථා කිහිපයකදී ඇද වැටීමකට ලක්වුවා.

ඔහු එලෙස ඇද වැටුනත් හැකි ඉක්මනින් යලි නැගිට පඩි පෙළ නැග යන අයුරු දක්නට ලැබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here