ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව UNHRC වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

0

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ නව යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිය ආරම්භ වී තිබෙනවා.ඒ අනුව ශ්‍රීලංකාවට එරෙහිව යෝජනා වී ඇති ජන්ද විමසීමේදී එම යෝජනාව වැඩි ජන්දයෙන් ස්ථීර වී තිබේ.
පක්ෂව රටවල් 22 ක්ද,විපක්ෂව රටවල් 11ක්ද,රටවල් 14 ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටියා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ මධ්‍යගත කණ්ඩායම මෙම යෝජනාව කෙටුම්පත් කර ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.
46 /1 ලෙස මෙම යෝජනාව නම් කර ඇත.

එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය, කැනඩාව, මලාවි, මොන්ටිනිග්‍රෝ සහ උතුරු මැස්ඩෝනියාව ඒකාබද්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කඩවීම් පිළිබඳව චෝදනා ඇතුළත් කරමින් ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරයට යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here