පහනට තෙල් විරෝධතාවයට බලංගොඩදී අකරතැබ්බයක් (VIDEO)

0

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභා මන්ත්‍රී ග්‍රේෂන් කෙරමිනියගේ මහතා විසින් පිහිටුවන ලද පහනට තෙල් ව්‍යාපාරය විසින් බටපොළ නගරයේ සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයකට බටපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මංත්‍රීවරුන් පිරිසක් විසින් බාදා එල්ලකර ඔවුන්ගේ පෝස්ටර් බැනර් ගලවා දැමුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here