අපේ කාලෙ දුන්න වගේ සියලු පෙර පාසල් ළමුන්ට බිස්කට් දෙනව (VIDEO)

0

සියලු පෙරපාසල් ළමුන් සඳහාත් පෝෂ්‍යදායි බිස්කට් වර්ගයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසා සිටිනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ, ත්‍රිපෝෂ සමාගම හරහා මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here