කෝප් කමිටුවට ගිය ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු නිලධාරින් ආපසු හරවා යවයි

0

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා ඇතුළු සෙසු නිලධාරීන්ගේ ධූර කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් කෝප් කමිටුවට සහභාගී විය නොහැකි බව එම කමිටුව ඔවුනට දැනුම් දුන්නේය.

කෝප් කමිටුව හමුවේ කරුණු දැක්වීම සඳහා සහභාගිවූ හිටපු සභාපති ෂම්මි සිල්වා සහ හිටපු ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා යන මහත්තුරු ඇතුළු නිලධාරීන් ඒ අනුව කෝප්කමිටුවට සහභාගී නොවී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයෙන් පිටව ගියහ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඈෂ්ලි ද සිල්වා මහතා ඇතුළු ස්ථිර සේවකයෝ පමණක් කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here