පාර්ලිමේන්තුවේදී පාස්කු විවාදයට විපක්ෂයෙන් බාදා (VIDEO)

0

පාස්කු සිදුවීම සම්බන්ධ විවාදය පැවැත්වීම හරයට සම්බන්ධ අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ආණ්ඩුව විසින් කටයුතු කල යුතු බවට විපක්ෂය වොයිස්කට් දේශපාලනයක් සිදු කල අතර, ඒ සඳහා අදාල නීති සකස් කරමින් නැවත මෙවැනි දෙයක් ඇති නොවීමට කටයුතු කිරීම පිණිස පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කල යුතු අවස්ථාවක විපක්ෂය ඊට එරෙහි වීම පිළිබඳව මේ රටේ සියලුදෙනා දැනගත යුතු බවයි. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශකයෙක් අප වෙත සඳහන් කර සිටියේ,

පාස්කු සිදුවීම වැනි මේ රටේ සංවේදී මාතෘකාවක් පිළිබඳව “කතා කල යුතු නැති බවට” කියා සිටිමින් විපක්ෂය ඊට එරෙහි වෙද්දි දේශපාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධ කොමිසම ගැන විවාදයක් ඉල්ලා සිටින්නේ, සිය ගණනක් , තවත් පිරිසක් සදාකාලින ආබාධිත තත්වයකට පත් කල පාස්කු සිදුවීම වඩා, යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ සිදු කල ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය වැය කරමින් කතා කල යුතු බව කියමින්ද..?

පාස්කු සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට ඕනෑ කිව්වෙත් විපක්ෂයමයි. ඔවුනට අපි ඕනෑටත් වඩා අවස්ථාව දෙනකොට ඔවන් එයට විරෝධතාවය පල කරනවා. මේක විහිළුවක්..” ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු මේ පිළිබඳ අදහස් දකවමින් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here