විවාහක ලෝක රූ රැජිණ කැරොලයින් ජූරි හා චූලා පොලිස් අත්අඩංගුවට.

0

චෝදනා 03ක් යටතේ ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ දිනූ කැරොලයින් ජූරි සහ චූලා පද්මේන්ද්‍රන් කුරුඳුවත්ත පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

පසුගියදා පැවති විවාහක රූ රැජිණ තරඟාවලියදී සිදුවූ සිදුවීම දැඩි ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here