මව බස­යෙන් වැටෙ­නවා දුටු දිය­ණි­යත් බිමට පැනලා

0

පේරා­දෙ­ණිය – නුවර මාර්ග­යේදී මගී ප්‍රවා­හන බස් රථ­ය­කින් තම මව වැටෙ­නවා දුටු දිය­ණි­යකද එම බස්ර­ථ­යෙන් පැන තිබෙන බව පේරා­දෙ­ණිය පොලි­සිය පව­සයි.

මේ සිද්ධිය පෙරේදා (06) පස්වරු 4.30ට පමණ සිදුව තිබෙන අතර, මෙහිදී බස් රථ­ය­කට දිය­ණි­යක් සහ මවක් ගොඩ­ව­න්නට උත්සාහ කර­න­වාත් සම­ඟම මව එම බස්ර­ථ­යෙන් ඇද වැටී තිබෙන බවද එය රියැ­දු­රුගේ නොසැ­ල­කිල්ල හේතු­වෙන් වන්නට ඇති බවද පොලි­සිය සඳ­හන් කරයි.

කෙසේ වුවද මේ අව­ස්ථාවේ ධාව­නය වෙමින් තිබූ බස්ර­ථ­යෙන් තම මව වැටෙ­නවා දුටු දිය­ණි­යද බස් රථ­යෙන් බිමට පැන තිබේ.

මේ අන­තුර වන ස්ථානයේ රාජ­කා­රියේ නිරත වෙමින් සිටි රථ­වා­හන පොලිස් නිල­ධා­රි­යකු ඒ අව­ස්ථාවේ බස් රථය නවතා ගන්නට සමත් විය.

මාර්ග සංඥා­වක් අස­ලදී බස් රථ­යට මේ මව සහ දිය­ණිය නැඟී­මට උත්සාහ කිරීම නිසා මේ අන­තුර වුණා යැයි පිරි­සක් සඳ­හන් කර තිබෙන නමුත් තවත් පිරි­සක් සඳ­හන් කර ඇත්තේ පේරා­දෙ­ණිය – නුවර මාර්ගයේ ධාව­නය වන බස්රථ බස් නැව­තු­ම්පොළ තුළ පම­ණක් නොව පාරේ මගීන් ඇති ඕනෑම තැනක තැනක් නොතැ­නක් බලා නවත්වන බවත් ඒ නිසා මෙවැනි අන­තුරු වන බවත්ය. මේ අන­තු­රින් ඔවුන් සුළු තු.වා ල ලබා තිබෙන බවද පොලි­සිය සඳ­හන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here