අධික වේගයෙන් අනාරක්ෂිතව දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගිය රථය (VIDEO)

0

පසුගිය දිනෙක දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අධික වේගයෙන් සහ අනාරක්ෂිතව තරුණයින් පිරිසක් කාර් රථයක ගමන් කරන වීඩීයෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙමින් පවතිනවා.

මෙවැනි ක්‍රියාවලින් ඔවුන්ගේ මෙන්ම අන් අයගේත් ජීවිත අනතුරේ වැටීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here