කෘෂි අමාත්‍යංශය නැතත් තවත් මුදල් ඉල්ලයි..පසුගිය වසර 5ට කෝටි 189ක් බදු ගෙවලා

0

යහ­පා­ලන ආණ්ඩු සමයේ රාජ­ගි­රියේ පිහිටි පෞද්ග­ලික ගොඩ­නැ­ඟිල්ල­කට ගෙන ගිය කෘෂි­කර්ම අමා­ත්‍යාං­ශය නැව­තත් ‘ගොවි­ජන මන්දි­රය’ වෙත ගෙන ඒමේ කාර්ය­යට ගොඩ­නැ­ඟිල්ල හිමි පෞද්ග­ලික සමා­ගමේ කළ­ම­නා­කා­රිත්වය බා ධා සිදු­ ක­රන බව වාර්තා වේ.

වසර පහක කාල­යක් තුළ රුපි­යල් කෝටි 189කට (රුපි­යල් ලක්ෂ 18,900) වැඩි මුද­ලක් වැය කර­මින් පෞද්ග­ලික ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක පව­ත්වා­ගෙන ගිය කෘෂි­කර්ම අමා­ත්‍යාං­ශය ගොවි­ජන මන්දි­ර­යෙහි නැවත ස්ථාපිත කිරී­මට තීන්දු කෙරුණේ ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා බල­යට පත්වී­මෙන් පසු­වය.

ඒ අනුව අංක 19/3393/217/001 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රි­කා­වට 2020 ජන­වාරි මස 03 වැනි දින අනු­මැ­තිය හිමි වූ අතර එම තීන්දුව එම මාස­යේම 30 වැනි දින සිට ක්‍රියා­ත්මක කෙරිණි.

එහෙත් අමා­ත්‍යාං­ශය සතු රාජ්‍ය දේපොළ ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලෙන් ඉවත් කර­ගැ­නීමේ කාර්ය­යට එම සමා­ගමේ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය මෙම වසරේ මාර්තු මස 11 වැනි දින සිට බාධා කිරීම හේතු­වෙන් වැලි­කඩ පොලී­සි­යට පැමි­ණිලි කිරී­මට අමා­ත්‍යාං­ශය පිය­වර ගෙන තිබේ.

ගොවි­ජන මන්දි­රය පාර්ලි­මේ­න්තුවේ වෙනත් කට­යු­ත්ත­කට අවශ්‍ය බව කිය­මින් පසු­ගිය ආණ්ඩුව කෘෂි­කර්ම අමා­ත්‍යාං­ශය රාජ­ගි­රියේ පිහිටි මෙම පෞද්ග­ලික ගොඩ­නැ­ගිල්ලේ ස්ථාපිත කරන ලද්දේ 2016 අප්‍රේල් මස 08 වැනි­දාය.

ඒ සඳහා වසර පහක ගිවි­සු­ම­කට එළැ­ඹුණු අතර එම කාලය තුළ මාසික කුලී වශ­යෙන් පම­ණක් රුපි­යල් කෝටි 155කට (රුපි­යල් 1,549,595,263) ආසන්න මුද­ලක් ගෙව­න්නට රජ­යට සිදුව තිබේ.

2016 අප්‍රේල් මස 08 වැනිදා සිට 2021 මාර්තු මස 07 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ මෙසේ රුපි­යල් කෝටි 155ක් ගෙව­න්නට සිදුව ඇත්තේ අමා­ත්‍යාං­ශය එම ගොඩ­නැ­ගිල්ලේ ස්ථාප­නය කිරීම වෙනු­වෙන් කාර්යාල පහ­සු­කම් සැක­සීම, ලී බඩු සහ උප­ක­රණ මිලට ගැනීම, සන්නි­වේ­දන පහ­සු­කම් සහ උප­දේ­ශන සේවා සඳහා වැය කෙරුණු රුපි­යල් කෝටි 34ක (රුපි­යල් 340,607,998) මුද­ලට අම­ත­ර­වය.

කෘෂි­කර්ම අමා­ත්‍යාං­ශය සහ ගොඩ­නැ­ගිල්ල හිමි පෞද්ග­ලික සමා­ගම අතර ගිවි­සුම මෙමස 07 වැනි දිනෙන් අව­සන් වූ අතර එදි­නට බදු ගැනු­ම්කරු නිර­වුල් භුක්තිය බදු දීම­නා­කරු වෙත හිමි­කර දිය­යුතු බව ගිවි­සු­මෙහි ඇතු­ළත් කොට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here