ඔස්ට්‍රේලියාවට බෝට්ටුවෙන් පනින අය අල්ලන්න ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ලංකා පොලීසියට ඩ්‍රෝන 5 ක්

0

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඔස්ට්‍රේලියාවට බෝට්ටුවෙන් සංක්‍රමණය වීම  මැඩපැවැත්වීමේ අරමුණින් යුතුව ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් මෙරට පොලිසිය වෙත ඩ්‍රෝන 5 ක් පරිතයාග කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව වාර්තා කරමින් Australian Aviation Magazine පවසන්නේ ස්වභාවික ආපදා දර්ශන තක්සේරු කරන සහ අන්තර්ජාතික මෙම විමර්ශන සිදුකරන “ඩ්‍රෝන ආවේක්ෂණ හැකියාවක්” ඇති කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කිරීමේ පුළුල් ව්‍යාපෘතියක කොටසක් ලෙසින් මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකරන ලද බවයි.

ඒසේම මෙය මෙහෙයවන පුද්ගලයින්ට සහ නීතිවිරෝධී සංක්‍රමණිකයින්ට බෝට්ටුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට නීතිවිරෝධී ලෙස ඇතුළුවීම ගැන සලකා බැලීම සඳහා ප්‍රබල පණිවුඩයක් ලබාදෙනු ඇතැයි ද ඒම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here