ජන­තා­වට බෙදන්න තිබූ විදුලි පණි­විඩ කුඹු­රක දමා ගිහින්

0

විශේෂ පණි­විඩ ලෙස ජන­තා­වට බෙදා­දී­මට ලැබී ඇති විදුලි පණි­විඩ රැසක් සහිත බෑග­යක් වැලි­ගම ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­සයේ බට­වල පිටි­දූවේ කුඹුරු යාය­කට විසි­ කර දමා තිබි­යදී ඊයේ (16) පෙර­ව­රු­වේදී සොයා­ගෙන ඇත.

කලක සිට තම කුඹු­රට කුණු ­දැ­මීම සම්බ­න්ධ­යෙන් කෘෂි­කර්ම නිල­ධා­රීන් දැනු­ම්වත් කර විම­සි­ලි­මත්ව සිටි එච්. ඩබ්ලිව්. ඉරංග ඉන්දික මහ­තාට ප්‍රදේ­ශ­වා­සි­ය­කු­ගෙන් ලද තොර­තු­රක් මත කුඹු­රට ගෙනැ­විත් දමා තිබූ බෑග­යක් පරීක්ෂා කිරී­මේදී මේ විදුලි පණි­විඩ සොයා­ගෙන තිබේ.

මෙලෙස කුඹු­රට ගෙනැ­විත් දමා තිබුණේ තැපැල් දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ වැලි­ගම ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යා­ලය මගින් අදාළ තැපැල් බල ප්‍රදේ­ශයේ පණි­විඩ ලැබිය යුතු පුද්ග­ල­යන් වෙත බෙදා හැරී­මට නිය­මිත විදුලි පණි­විඩ විශාල ප්‍රමා­ණ­යකි.

කුඹුරේ හිමි­කරු විසින් තම කුඹු­රට කුණු ගෙනැ­විත් දැමීම වළක්වා දෙන ලෙස ප්‍රදේ­ශයේ කෘෂි­කර්ම නිල­ධා­රීන්ට අවස්ථා කීප­ය­කදී දැනුම් දී තිබුණ ද එය වැළැ­ක්වී­මට කිසිදු පිය­ව­රක් ගෙන නොති­බිණි. එලෙස විටින් විට ගෙනැ­විත් දමන කුණු අත­රට මේ බෑගය විසි­කර දමා තිබිය දී සොයා­ගෙන තිබේ.

වැලි­ගම ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යා­ලය මගින් මේ සිද්ධිය ගැන විම­ර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here