අපි නොහිතපු විදියට අසරණ උනා..පුලුවන්නම් බබාගෙ දේවල් ටිකක් හරි ගන්න උදව්වක් කරන්න.

0

අපි නොහිතපු විදියට ගොඩක් අසරණ උනා.මායි මහත්තයයි බබයි ඉන්නෙ.මහත්තය කුලී වැඩ කරන්නෙ.එයා ඇක්සිඩන් උනා ගිය මාසෙ.දැන් හොදයි එදා ඉදල කුලී වැඩක්වත් නෑ.

ගොඩක් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නෙ.බබාගෙ දේවල් ටිකක් හරි ගන්න උදව්වක් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොයල දෙන්න ගොඩක් පිං.අපි ඉන්නෙ පූගොඩ.ඇවිත් බලන්න.

මේ අපේ ෆේස්බුක් පිටුවට ආපු පණිවිඩයක්..විස්තර පහළ තියෙනව.පුලුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොයල බලල උදව්වක් කරන්ම ගොඩක් පිං.

71/34 F දෙවිදුගම,මීතිරිගල
0762042410

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here