මිනිස් ජීවිත තුට්ටුවකට මායිම් නොකරන DS බස්‍ රථයේ අපරික්ෂාරී රිය ධාවනය(VIDEO)

0

මේ වනවිට රට පුරා මාර්ග අ නතුරු බහුල වී ඇති බව එදිනෙදා ලැබෙන තොරතුරු වලින් පිළිඹිබු වේ.පසුගිය දින කිහිපය පුරාම විශාල පිරිසකට රිය අ නතුරු හේතුවෙන් දිවි අහිමි විය.

මෙම රිය අ නතුරු වලිනුත් බොහොමයක් සිදුවීම්වලට වඟකිවයුතු වන්නේ බස් රථය.එයිනුත් පෞද්ගලික බස්‍ රථවලින් සිදුවූ සිදුවීම් ප්‍රමාණය විශාලය.

මෙවන් වකවානුවක ඩී.එස් ගුණසේකර ආයතනයට අයිති බස් රථයක් මහ පාරෙ අනෙකුත් වාහනවල සහ බස් රථයේ සිටින මඟීන්ගේ ජීවිත පිළිබඳව කිසිඳු සැලකිල්ලක් නොදක්වා අපරික්ෂාරී අන්දමින් රිය ධාවනය කරන ආකාරයේ වීඩියෝවක් සමාජ ජාල තුළ හුවමාරු වේ.කොළඹ මරදාන ප්‍රදේශයේදී මෙම සිදුවීම දැකගන්නට ලැබී තිබුණි.

එම වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here