සියළු උත්සව තහනම්..මගුල්,අවමගුල්වලට අවම පිරිස්.

0

මාසයක කාලය තුළ ජනතාව ඒකරාශී වන කිසිදු උත්සවයකට අවසර ලබා නොදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

කොරෝනා පාලන රාජ්‍ය ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

කොරෝනා ආසාදන වූ තරුණ ප්‍රජාව තුළ ද සංකූලතා මතු වෙමින් ඇතැයි ද ඇය සඳහන් කළාය.

ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන ප‍්‍රදේශයන් හුදෙකලා කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඇය කියා සිටියාය.

මංගල උත්සවයක් සදහා උපරිම 50ක් අවමංගල අවසථාවක් සදහා 25 වශයෙන් පිරිස් සීමා කිරීමකට සාකච්චා වෙමින් ඇතැයිද ඇය සදහන් කලාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here