බස්නාහිර හා වයඹ පළාත්වල පාසල්, පෙර පාසල් හා පිරිවෙන් අප්‍රේල් 30 දක්වා වසා දැමේ – අධ්‍යාපන ඇමති

0

බස්නාහිර හා වයඹ පළාත්වල සියලු පාසල්, පෙර පාසල් හා පිරිවෙන් අප්‍රේල් 30 දක්වා වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය G.L.පීරිස් මහතාගේ නියෝගකට අනුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here