සා.පෙළ අගෝ­ස්තු­වට උ.පෙළ දෙසැ­ම්බ­ර­යට..යෝජ­නාව ඇමැති මණ්ඩ­ල­යට.

0

සෑම ශිෂ්‍ය­ය­කු­ටම අවම කාල­සී­මා­වක් තුළ ප්‍රථම උපා­ධිය හිමිකර ගැ­නී­මට ඉඩ­කඩ සැල­සීම සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ගය සෑම වස­ර­කම අගෝස්තු මාස­යේ­දිත් උසස් පෙළ විභා­ගය සෑම වස­ර­කම දෙසැ­ම්බර් මාස­යේ­දිත් පැවැ­ත්වීම සුදුසු බව අධ්‍යා­පන අමාත්‍ය මහා­චාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩ­ල­යට යෝජනා කර තිබේ.

ප්‍රථම උපා­ධිය ලබා­ගැ­නී­මට ගත­වන කාලය අවම කළ යුතු බව සෞභා­ග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශයේ සට­හන්ව ඇත. මේ වන විට සිසු­ව­කුට ප්‍රථම උපා­ධිය සම්පූර්ණ කිරී­මේදී වයස අවු­රුදු 25-26 සම්පූර්ණ වන බව අමා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ අද­හස වී ඇත.

සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග පැවැ­ත්වීමේ කාල­ස­ට­හ­න්වල ඇති ව්‍යුහා­ත්මක නොගැ­ල­පීම්, උසස් පෙළ විභාග ප්‍රති­ඵල සෝදි­සි­යේදී සිදු­වන ප්‍රමා­ද­යන්, අපේ­ක්ෂ­ක­යන්ගේ දිස්ත්‍රික් නිර්ණය ක්‍රියා­ව­ලි­යට අධික කාල­යක් ගත­වීම යනාදී කරුණු මෙකී ප්‍රමා­ද­යට බල­පාන බව පෙනෙ­න්නට තිබේ.

ඒ අනුව උසස් අධ්‍යා­ප­නය හදාරා ප්‍රථම උපා­ධි­යට ලබා­ගැ­නීම ගත වන කාලය අවම කර­ගැ­නීම සඳහා වන යෝජ­නා­ව­ලි­යක් අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍ය­ව­රයා අමාත්‍ය මණ්ඩ­ලයේ අනු­මැ­ති­යට ඉදි­රි­පත් කර ඇත. එම යෝජ­නා­ව­ලි­යට අනුව සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ යන විභා­ග­වල ප්‍රති­ඵල මාස තුනක කාල­යක් තුළ නිකුත් කළ යුතු අතර සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ග­යට සාර්ථ­කව මුහු­ණ­දෙන සිසුන්ට ඊළඟ ජන­වාරි මාස­යේදී උසස් පෙළ අධ්‍යයන කට­යුතු ආරම්භ කිරී­මට ඉඩ සලසා දිය යුතුය.

එම­ඟින් සිසුන්ට අධ්‍යන වර්ෂ දෙක සම්පූර්ණ කොට දෙසැ­ම්බර් මාස­යේදී උසස් පෙළ විභා­ග­යට පෙනි සිටී­මට හැකි­යාව ලැබෙන අතර එම­ඟින් එම ක්‍රියා­ව­ලිය සඳහා දැනට ගත වන මාස 45ක කාලය මාස 32 දක්වා අඩු කර­ගැ­නී­මට හැකි බව අමා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ අද­හස වී තිබේ.

( දිනමිණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here