ඇමති ජොන්ස්ටන්වත් එඩිට් කරයි…CID පරීක්ෂණ

0

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පුවත්පතකට ලබාදුන් ලිපියක් සංස්කරණය කරමින් අමාත්‍යවරයාට අ පහාස වන පරිදි මඩ ප්‍ර හා රයක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ මේ වනවිට සංසරණය වෙමින් පවතිනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අ ප රාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කළ බවත් එය සංස්කරණය කළ හා බෙදාහැරිය පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බවත් අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ෂවයෙන් පවසා සිටියා.

සත්‍ය ලිපිය,

සංස්කරණය කල ව්‍යාජ ලිපිය,

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here