සිංහරාජය ගැන හඬ නැගු භාග්‍යාගේ විභාග ප්‍රතිඵල එයි…නැවත සමීක්ෂණයක් කරන්න යයි.

0

පසුගිය කාලයේ තුළ සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි කතාබහකට ලක් වූ සිදුවීමක් වන සිංහරාජ මායිමේ ඉඩමක සිදුවන වන වි නාශය හෙළි කළ භාග්‍යා අබේරත්න සිසුවියගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබේ.

2020 වසරේ දී රත්නපුර, ගොඩකවෙල රාහුල ජාතික පාසලේ ගණිත අංශයෙන් භාග්‍යා අබේරත්න උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටියාය.

ඒ අනුව අප වෙත වාර්තා වූයේ භාග්‍යා ඇය ඉදිරිපත් වූ විෂයන් සඳහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථ 03ක් (S සාමාර්ථ) තුනක් හිමිකරගෙන ඇති අතර ඇය උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් භාග්‍යා විසින් ඇයගේ විභාග ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කිරීමටද සුදානම් වන බවට කළ වැඩිදුර සොයා බැලීමකදී දැනගන්නට ලැබුණි.

සිරස රූපවාහිනී නාලිකාවේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනකට ඇය ඉදිරිපත් වූ අතර එහි තිබූ පරිසරය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයකදී ඇය සිංහරාජ වන මායිමේ සිදුවන පරිසර වි නාශයක් පිළිබඳව පළමුවරට ආ න්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here