වහාම දැඩි තීරණ ගන්න…සියලු වෛද්‍ය සංඟම් ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

0

මෙරට පවතින කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තියේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ අන්තර් විද්‍යාල කමිටුව ලිපියක් මඟින් ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කර තිබේ.

එමඟින් ඔවුන් අනතුරු අඟවන්නේ කොවිඩ් 19 ආ පදාව පෙර නොවූ විරූ ලෙස වැඩිවීමේ අවධානමකට මුහුණ දීමට සිදු වන බවයි.

පවතින තත්ත්වය යටතේ ඉදිරි සති 3 හා ඉන්පසු කාල සිමාවේ කොවිඩ් ම රණ ඉහළ යාම වැළක්විය නොහැකි බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

මහජනතාවගේ සංචරණයට දැඩි සිමා පැනවිය යුතු බවටත් තෝරා ගත් ඇතැම් ප්‍රදේශ අගුලු දැමීම හෝ පෙන්වා දෙන අවස්ථාවල දිස්ත්‍රික් අතර සංචරණය සිමා කල යුතු බවටත් නිර්දේශ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here