මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු දැඩි කල කිරීමෙන් (VIDEO)

0

කොවිඩ් ආසාදනය වූ පුද්ගලයින් අදාළ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කිරීමෙන් පසු පහසුකම්වල යම් යම් ගැටළු පවසමින් සෘජුවම මහජන සෞඛ්‍ය පරිෂකවරුන්ට ත ර්ජනය කිරීම්,අ ස භ්‍ය වචනයෙන් බැ ණ වැදීම් සිදුවීම හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි ක ලකිරීමෙන් මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කරන බව මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක වරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසනවා.

එම නිසාවෙන් සුළු සුළු අඩු පාඩු නිසාවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන නිලධාරීන් අ පහසුතාවයට ලක් නොකරමින් පවතින වසංගත තත්ත්වයෙන් රට බේරා ගැනීමට සහය වන ලෙස ඒ මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහලින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here