කොරෝනා වෛරසය හදන්න 2015 දීත් චීන විද්‍යාඥයින් සාකච්ඡා කරල.

0

කොරෝනා වෛරසය ජෛව විද්‍යාත්මක අ වියක් ලෙස යොදා ගැනීම පිළිබඳව වත්මන් ගෝලීය වසංගතය ඇතිවීමට වසර 5 කට පෙර චීන විද්‍යාඥයන් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරින් සාකච්ඡා කර ඇතැයි ඔට්‍රේලියානු පුවත්පතක් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“ද ඕස්ටේලියන්” නමැති එම පුවත්පත සඳහන් කරන පරිදි 2015 වසරේ චීන විද්‍යාඥයන් ඒ පිළිබඳ ලේඛනයක්ද සකසා තිබෙනවා.

සා ස් හෙවත් කාරෝනා වෛරස නව යුගයේ ජානමය අ වි ලෙස යොදා ගත හැකි බවයි එහි සඳහන් කර ඇත්තේ.

එම වෛරස කෘතිම ලෙස සකසා මිනිසුන් අතර,රෝග කාරක වෛරසයක් ලෙස යොදා ගත හැකි බවත් එහි සඳහන්.

එලෙස ජීව විද්‍යාත්මක අ වියක් ලෙස කොරෝනා වෛරසය මුදා හැරිය හැකි බවට වන අදාළ ලේඛනය ව්‍යාජ ලේඛනයක් නොවන බවයි ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ක්‍රමෝපාය ප්‍රතිපත්ති ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පීටර් ජෙනින්ස් ප්‍රකාශ කළේ.

( හිරු නිව්ස් )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here