ඇති නැති කාටත් සමාන කොරෝනා..කොවිඩ් බි ළිගත් DAD සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපතිවරයා.

0

මේක මහා අ වාසනාවන්ත කාලයක්..අපි හැමෝම ජීවිත අවධානමෙන් ඉන්න බව රහසක් නොවෙයි.කොරෝනා දොරකඩට ඇවිත් තට්ටු කරනකොටත්,අපි උත්සහ ගන්නවා ඒ අවධානමෙන් යම් තාක් හෝ මිදෙන්න.

ඇත්තෙන්ම, හිත්පිත් නැති කොටිඩ් ම රුවාට නිලතල හෝ උන්හිටි තැන් කිසිවක් වලංගු නැහැ.

බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ දැවැන්තයින්ගෙන් පටන්ගෙන, දුගී දුප්පත් මිනිසාත් ක්රෝනාවට ගොදුරු වෙද්දී මේ රෝගයේ භ යානකකම ඇඟවෙන තවත් එක කතාවක් තමයි මේ.

කාගෙත් හොද හිත ආදරය දිනාගෙන, සමාජ සත්කාරවලටත් නො මසුරුව දායකත්වය දුන් තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙකු ද පසුගිය දිනෙක කොටිඩ් ම රුවා ඉදිරියේ
පරාජයට පත් වුණේ අ වාසනාවන්ත ලෙසිනුයි.

ඩී.ඒ.ඩී. සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති සහ මහරගම අරියානා හෝටලයේ අධිපති ද වන දර්ශන දෙගම්බඩයි මෙසේ අවසන් ගමන් ගොස් ඇත්තේ මි ය යන විට ඔහු 49 වියේ පසුවූවා.

තවමත් පහව ගොස් නැති කොඩි අවදානම මැද අප සියලුදෙනා ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතු බව,මෙයින් මනාවට පැහැදිලි වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here